Мисия

Отговорност, опит & Ангажимент

1. Основни ценности на нашата работа
Работата в NESTRO се основава на досегашните ни знания, придобиви в търговски, технически и практически план. Тези базови знания са основата, на която работим помежду си, с нашите клиенти и с нашите доставчици. Затова ние се стремим да запазим живи тези корени на нашата работа и нашия ангажимент.

2. Ориентация към клиента
В центъра на работата ни са клиентите. Ние искаме да спечелим тяхното доверие и да им дадем усещане за сигурност и комфорт.

3. Взаимодействие между служителите
За нас като служители взаимодействието е много важно. То се характеризира с взаимно внимание и уважение.

4. Сътрудничество и съвместна работа
Ние осъзнаваме, че всички служители, професионални групи и отдели участват съвместно в успеха на NESTRO. Затова сътрудничество, което се основава на взаимно доверие, е основна предпоставка за нас за успешна и ефективна работа.

5. Комуникация и информация
В NESTRO ние разглеждаме ефективната комуникация и информация като важна предпоставка за надеждно, целенасочено сътрудничество и управление.

6. Управление
За да начертаем бъдещето на NESTRO, е необходимо управление. Ние избираме кооперативен стил на управление на всички нива, за да постигнем заедно нашите професионални и човешки цели.

7. Качество и ефективност
В NESTRO имаме високи стандарти за качество на нашата работа. Затова ние проверяваме целенасочено качеството и ефективността на нашата работа, като усилията ни водят до непрекъснато усъвършенстване.

8. Външни отношения
NESTRO е компания с многообразни външни отношения и голям кръг от партньори в икономиката. Част от нашия успех се основава на активното поддържане на тези взаимоотношения. Ние искаме да спечелим доверие като надежден партньор и да оправдаем това доверие чрез нашите действия. Ние сме си поставили следните цели:
1. Ние поддържаме високо ниво на професионална компетентност във фирмата и я разширяваме.
2. Ние сме ориентирани към служителите.
3. Ние осигуряване икономическата основа.
4. Ние поддържаме неповторима атмосфера в NESTRO.
5. Ние живеем с уважение към задружните усилия.

Нашите мениджъри по продажбите са на разположение за всички клиенти и търговски партньори. Те консултират компетентно по всички въпроси относно продукти, монтаж и сервиз на NESTRO. Те контролират експедицията, получаването, монтажа и сервизните дейности.


Брошура на компанията - DE EN FR

С изтеглянето на брошурата на компанията приемате политиката за поверителност на issuu.

Научете повече

[Translate to Bulgarisch:] 40 Jahre

Nestro © 2023. Alle Rechte vorbehalten.

kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme

Искам да знам повече

Моля, свържете се лично с мен по съседната тема.
*Задължителни полета