Откриване и гасене на искри

В пневматичните транспортни инсталации и механичните конвейерни системи, в които се транспортират запалими материали, летящите искри постоянно предизвикват пожари и експлозия на филтрите. Летящите искри обикновено се образуват от използваните машини или от замърсяване на материала. Това води до производствен престой, големи материални щети и застрашаване на човешкия живот. За да се изключи този риск, аспирационните инсталации трябва да се наблюдават за летящи искри и да се обезопасят със системи за гасене на искри.

При инсталирането на системи за гасене на искри, отговарящи на директивите на Асоциацията на застрахователите на имущество (VdS 2106), застрахователите предоставят отстъпка до 15%.

Моля, за целта посетете началната страница на нашия партньор T&B electronic GmbH.

Video Funkenerkennung und -löschung

kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme

Искам да знам повече

Моля, свържете се лично с мен по съседната тема.
*Задължителни полета

Нашият формуляр за контакт може да се използва само в комбинация с Google reCAPTCHA. Със зареждането на reCAPTCHA вие приемате политиката за поверителност на Google.
Научете повече