Метален силоз за дървообработващата промишленост

NESTRO металният силоз NBS е стоманена конструкция с кожух от поцинкована листова стомана със статика за натоварване при прахова експлозия от 0,2 bar (ниско налягане на прахова експлозия при Kst стойност от 150 bar*m/s). Той се доставя в 18 изпълнения с обем от 101 до 419 m³. Покривът му е самоносеща конструкция и служи напр. за монтиране на таванен филтър или циклонен сепаратор. Силозът се монтира върху равна бетонна повърхност. Силозът може да се използва например като силоз за стърготини в дървопреработвателни предприятия.

Той съответства на Директива 2014/34/ЕС. Сертифицирана статика съгласно EN 10204 3.1.

Лист с данни Silo NBS - DE EN FR

Със зареждането на листа с данни приемате политиката за поверителност на issuu.

Научете повече

Исталационна документация
NESTRO ви предоставя изчерпателна системна документация (инструкции за работа, чертежи, електрически схеми и др.) На вашия национален език.

kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme

Искам да знам повече

Моля, свържете се лично с мен по съседната тема.
*Задължителни полета

Нашият формуляр за контакт може да се използва само в комбинация с Google reCAPTCHA. Със зареждането на reCAPTCHA вие приемате политиката за поверителност на Google.
Научете повече