Транспортни вентилатори (непречистен газ)

[Translate to Bulgarisch:] Transportventilatoren von Nestro

Transportventilatoren von NESTRO fördern das zu filternde Material z.B. in langen Rohrleitungen oder bei hohen erforderlichen Volumenströmen. Sie unterstützen/entlasten damit die Absaugventilatoren.

[Translate to Bulgarisch:] Transportventilator TK von NESTRO

НОВО: Програма за изпълнение на вентилатори

За индустриални клиенти нашето дъщерно дружество NETECS Sp z.o.o., Олесно, разработи програмата за изпълнение на вентилатори NVS, посредством която вентилаторите могат да бъдат проектирани независимо, като се задават различни релевантни параметри на приложение.
Моля, обърнете внимание, че за правилното използване на програмата следва да е инсталиран браузърът Google Chrome.

Nestro © 2023. Alle Rechte vorbehalten.

kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme

Искам да знам повече

Моля, свържете се лично с мен по съседната тема.
*Задължителни полета