Циклонни сепаратори

Циклонните сепаратори/циклони на NESTRO работят без подвижни компоненти и поради това са изключително здрави и издръжливи. Разделянето на системите може да се осъществи благодарение на ротационните клапани, които сме разработили за всички взривоопасни зони.

Zyklon-Vorabscheider zur Filtersystem-Entlastung

Предварителните сепаратори NESTRO тип NZ могат значително да намалят натоварването на филтърните системи надолу по веригата. В зависимост от приложението и конструкцията могат да се отделят твърди фракции с различен размер, както и големи количества материал. Най-често срещаните области на приложение на нашите циклонни сепаратори са транспортните системи, предварителното разделяне на стружки, сортирането на рециклируеми материали и обработката на хартия.

Исталационна документация
NESTRO ви предоставя изчерпателна системна документация (инструкции за работа, чертежи, електрически схеми и др.) На вашия национален език.

Nestro © 2023. Alle Rechte vorbehalten.

kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme

Искам да знам повече

Моля, свържете се лично с мен по съседната тема.
*Задължителни полета