Пелетиращи инсталации

Пелетирането с помощта на инсталация за пелетиране е лесно, ако знаете правилата на играта: качествата, количествата и околната среда на системата са решаващите параметри тук. NESTRO предлага пелетизиращи и цялостни системи с производителност от 0,1 до 10,0 t/h, включително необходимото предварително раздробяване. Умната конструкция позволява дълги интервали на поддръжка, както и кратко време за обслужване, което оптимизира разходите. Здравата машина позволява обработката дори на твърда дървесина и MDF.

Исталационна документация
NESTRO ви предоставя изчерпателна системна документация (инструкции за работа, чертежи, електрически схеми и др.) На вашия национален език.

Nestro © 2023. Alle Rechte vorbehalten.

kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme

Искам да знам повече

Моля, свържете се лично с мен по съседната тема.
*Задължителни полета