Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje uživatele o druhu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů odpovědným poskytovatelem NESTRO Lufttechnik GmbH Paulus-Nettelnstroth-Platz 07619 Schkölen 036694 410 Info(at)nestro.com] na této webové stránce (dále jen „nabídka“).
Právní základ pro ochranu údajů lze nalézt ve spolkovém zákoně o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákoně o telemédiích (TMG).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost jmenovala následující osoby jako pověřence pro ochranu osobních údajů:
 - Pan Christian Gotter / c.gotter(at)nestro.de

Přístupová data / soubory protokolu serveru

Poskytovatel (nebo jeho poskytovatel webového prostoru) shromažďuje údaje o každém přístupu k nabídce (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupové údaje zahrnují:
Název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a žádajícího poskytovatele.
Poskytovatel používá protokolové údaje pouze pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo následně zkontrolovat údaje ze záznamů, pokud na základě konkrétních indicií existuje důvodné podezření na nezákonné použití.

Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje jsou informace, které lze použít k identifikaci osoby, tj. informace, které lze vysledovat zpět k osobě. To zahrnuje jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Za osobní údaje se však považují i údaje o preferencích, zálibách, členství nebo o tom, které webové stránky si někdo prohlížel.
Osobní údaje poskytovatel shromažďuje, používá a předává pouze tehdy, pokud je to povoleno zákonem nebo pokud uživatelé se shromažďováním údajů souhlasí.

Kontakt

Při kontaktování poskytovatele (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje uživatele uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ, že se objeví další otázky.

Komentáře a příspěvky

Když uživatelé zanechávají komentáře na blogu nebo jiné příspěvky, ukládají se jejich IP adresy. Děje se tak z důvodu bezpečnosti poskytovatele pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích psal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V tomto případě může být za komentář nebo příspěvek stíhán sám poskytovatel, a proto má zájem na totožnosti autora.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že do této online nabídky bude integrován obsah třetích stran, například videa z YouTube, mapy z Google Maps, kanály RSS nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen "poskytovatelé třetích stran") vnímali IP adresu uživatelů. Bez IP adresy by totiž nemohly odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. Pro zobrazení tohoto obsahu je tedy nutná IP adresa. Snažíme se používat pouze obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, zda poskytovatelé třetích stran ukládají IP adresu, např. pro statistické účely. Pokud je nám to známo, informujeme o tom uživatele.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které umožňují ukládání specifických informací souvisejících se zařízením v přístupovém zařízení uživatele (počítač, chytrý telefon apod.). Na jedné straně slouží uživatelské přívětivosti webových stránek, a tím i uživatelům (např. ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně slouží ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a k jejich analýze za účelem zlepšení nabídky. Uživatelé mohou ovlivnit používání souborů cookie. Většina prohlížečů má možnost omezit nebo zcela zabránit ukládání souborů cookie. Je však třeba si uvědomit, že používání a zejména uživatelský komfort budou bez souborů cookie omezeny.
Mnoho souborů cookie pro online reklamu od společností můžete spravovat prostřednictvím amerických stránek www.aboutads.info/choices/ nebo stránek EU www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Pokud chcete upravit své preference souborů cookie, klikněte prosím zde

Mapy Google

Mapy Google poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google").
Abyste mohli používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu.
Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace míst, která jsme na stránkách uvedli. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Více informací o nakládání s údaji uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

YouTube

Naše webové stránky používají zásuvné moduly YouTube, webu provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. Tím serveru YouTube sdělíte, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube, aby vaše chování při surfování spojil přímo s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.
YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese:: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Xing 

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.
Při každém přístupu na některou z našich stránek s funkcemi XING je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, neukládají se při tom žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se neanalyzuje chování při používání.
Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin pro Facebook (tlačítko Like & Share)

.

Na našich stránkách jsou integrovány pluginy od sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na našich stránkách. Přehled pluginů pro Facebook najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins. developers.facebook.com/docs/plugins.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku prostřednictvím pluginu. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: de-de.facebook.com/policy. Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook mohla spojovat vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Plugin LinkedIn

Na našich webových stránkách používáme funkce sociální sítě LinkedIn, kterou provozuje společnost LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. Integrací funkcí LinkedIn do našich webových stránek mohou být určité údaje předávány společnosti LinkedIn. Pokud navštívíte naše webové stránky a zároveň jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, umožňujete společnosti LinkedIn, aby vaši návštěvu našich webových stránek spojila s vaším účtem LinkedIn. Společnosti LinkedIn mohou být předány osobní údaje, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, URL odkazu a časové razítko. Toto zpracování údajů se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu optimalizovat a analyzovat naše webové stránky a podporovat a zlepšovat naše obchodní aktivity na LinkedIn. Další informace o shromažďování, zpracování a používání údajů společností LinkedIn, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na následující LinkedIn Data Policy Upozorňujeme, že my jako provozovatel webových stránek nemáme žádnou znalost o obsahu předávaných údajů ani o jejich používání společností LinkedIn. Za zpracování vašich osobních údajů společností LinkedIn je odpovědná sama společnost LinkedIn. Pokud si nepřejete, aby společnost LinkedIn mohla spojovat vaši návštěvu našich webových stránek s vaším účtem na LinkedIn, odhlaste se prosím ze svého účtu na LinkedIn.

Plugin ISSUU

Na našich webových stránkách používáme k vkládání dokumentů PDF službu ISSUU. ISSUU je služba společnosti Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA. Při přístupu na stránku, na které je vloženo ISSUU, se naváže spojení se servery ISSUU a načte se obsah z ISSUU. Při tomto procesu mohou být předány i osobní údaje, například vaše IP adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů ISSUU. Další informace o zpracování údajů službou ISSUU naleznete v [Zásadách ochrany osobních údajů ISSUU](Na našich webových stránkách používáme službu ISSUU k vkládání dokumentů PDF. ISSUU je služba společnosti Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA. Při přístupu na stránku, na které je vloženo ISSUU, se naváže spojení se servery ISSUU a načte se obsah z ISSUU. Při tomto procesu mohou být předány i osobní údaje, například vaše IP adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů ISSUU. Další informace o zpracování údajů ISSUU naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ISSUU.

Plugin rooom Product Viewer

Odpovědnou osobou za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s prohlížečem 3D Product Viewer je společnost rooom AG, zastoupená Hansem Elstnerem, Löbstedter Str. 47a, 07749 Jena, Německo, který má výhradní plnou moc k zastupování. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany údajů, kdykoli se na nás obraťte.
• IP adresa: Vaši IP adresu ukládáme za účelem poskytování funkcí prohlížeče 3D Product Viewer a zajištění bezpečnosti našich webových stránek.
• Informace o zařízení: Shromažďujeme informace o zařízení, které používáte pro přístup k prohlížeči 3D Product Viewer, včetně typu zařízení, operačního systému a verze prohlížeče.
• Údaje o používání: Shromažďujeme údaje o vašich interakcích s prohlížečem 3D Product Viewer, včetně zobrazených produktů a stráveného času.
Právní základ a účel zpracování Zpracování vašich osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat vám prohlížeč 3D Product Viewer a nabízet vám interaktivní zážitek z produktů. Zpracování slouží také k zajištění bezpečnosti našich webových stránek a k odhalení a prevenci případného zneužití.
Předávání údajů třetím stranám vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nezbytné k plnění našich smluvních závazků. Pro provoz prohlížeče 3D Product Viewer spolupracujeme s poskytovatelem rooom AG. Používáním prohlížeče 3D Product Viewer souhlasíte s předáváním svých údajů společnosti rooom AG za účelem poskytování funkcí produktu.
Doba uložení Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro poskytování prohlížeče 3D Product Viewer a plnění výše uvedených účelů. Vaše údaje budou poté vymazány, pokud neexistují zákonné povinnosti uchovávání nebo oprávněné zájmy, které odůvodňují delší uchovávání.
Vaše práva Máte právo požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho můžete za určitých podmínek požádat o opravu nebo vymazání svých údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování svých údajů nebo požádat o omezení zpracování. Pokud chcete uplatnit svá práva nebo máte jakékoli dotazy ohledně zpracování svých údajů, kontaktujte nás.
Další informace o zpracování vašich údajů prohlížečem 3D Product Viewer naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti rooom AG. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme zodpovědní za postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů. [Zásady ochrany osobních údajů prohlížeče 3D Product Viewer]

Google AdSense

Službu Google AdSence poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Google AdSense používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Služba Google AdSense používá také takzvané webové majáky (neviditelná grafika). Tyto webové majáky mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek této nabídky.
Informace generované soubory cookie a webovými majáky o používání těchto webových stránek (včetně IP adres uživatelů) a doručování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Tyto informace může společnost Google sdílet se svými smluvními partnery. Společnost Google však nespojí vaši IP adresu s žádnými dalšími uloženými údaji.
Uživatelé mohou odmítnout používání souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek uživatelé souhlasí s tím, aby společnost Google zpracovávala jejich údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Google Ads a Google Conversion-Tracking

Google Ads poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). V rámci Google Ads používáme tzv. Conversion-Tracking. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro Conversion-Tracking. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 90 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

.

Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili Conversion-Tracking. Klienti se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou tagem Conversion-Tracking. Nezískávají však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že snadno deaktivujete soubor cookie Conversion-Tracking společnosti Google prostřednictvím svého internetového prohlížeče v uživatelském nastavení. Ty pak nebudou zahrnuty do statistik Conversion-Tracking.

Ukládání „konverzních souborů cookie“ je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Další informace o reklamách Google a Conversion-Tracking Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Používání Google Analytics

Druh a účel zpracování

Službu Google Analytics poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Účelem zpracování údajů je vyhodnocování používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách. Na základě využívání webových stránek a internetu pak budou poskytovány další související služby.

Právní základ

Zpracování údajů je založeno na souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Příjemce

Příjemcem údajů je Google jako zpracovatel. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování zakázek.

Doba uložení

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro účely naší evidence.

Převod do třetí země

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA a přihlásila se k EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Se společností Google jsme také uzavřeli standardní doložky o ochraně osobních údajů pro používání služby Google Analytics.

Předepsané nebo vyžadované poskytnutí

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Pokud zabráníte přístupu, může to mít za následek funkční omezení webových stránek.

Odvolání souhlasu

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics. Kromě toho nebo jako alternativu k doplňku prohlížeče můžete zabránit sledování službou Google Analytics na našich stránkách pomocí [borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="diesen Link anklicken" element="link"/]Tím se do vašeho zařízení nainstaluje opt-out cookie. Tím zabráníte shromažďování údajů službou Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč v budoucnu, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Profilování

Pomocí sledovacího nástroje Google Analytics lze vyhodnocovat chování návštěvníků webových stránek a analyzovat jejich zájmy. Za tímto účelem vytvoříme pseudonymní profil uživatele.

Odvolání, změny, opravy a aktualizace

Uživatel má právo na požádání a bezplatně získat informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy. Kromě toho má uživatel právo na opravu nesprávných údajů, blokování a výmaz svých osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností údaje uchovávat.

kontaktaufnahme

Kontaktaufnahme

Ich will mehr wissen

Bitte nehmen Sie persönlich zu dem
nebenstehenden Thema Kontakt mit mir auf.
*Pflichtfelder

Náš kontaktní formulář lze použít pouze ve spojení se službou Google reCAPTCHA. Načtením reCAPTCHA přijímáte zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.
Více informací